نرم افزار مدیریت جلسات

نرم افزار مدیریت جلسات آرین نوین رایانه

با پوشش کامل فرآیند جلسات از زمان برنامه ریزی تا ثبت و پیگیری صورت جلسات کمک بزرگی به ثبت سوابق سازمان می نماید. بنابراین می توانید از مزیت مدیریت موثر زمان برخوردار شوید و هماهنگی جلسات در زمان خالی افراد را به راحتی انجام دهید.     نرم افزار مدیریت جلسات آرین نوین رایانه با محیطی گرافیکی و در عین حال با کاربری ساده، مدیریت جلسات را در سازمان ها آسان می کند.


ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار

* ثبت و پایش کلیه مراحل جلسات

* تولید و چاپ مکانیزه صورت جلسات و گزارشات

* تعریف قالب جلسات(موردی، مشخص)

* کنترل حضور مدعوین

* پایش روند اجرای مصوبات

* مدیریت وظایف براساس مصوبات

* مدیریت کاربران و کارگروه ها و تعیین سطوح دسترسی

آیا نیاز به جلسه مشاوره رایگان دارید؟

برای تنظیم زمان جلسه مشاوره رایگان میتوانید از طریق دکمه زیر اقدام کنید