استخدام مهندسی فروش و مارکتینگ

15 اردیبهشت 1401

پیش نیاز :

  • خلاقیت بازارسازی و بازاریابی
  • آشنا به مفاهیم برندینگ
  • آشنایی به نامه نگاری اداری مهارت ICDL
  • توانایی تهیه مدارک و مستندات قرارداد و تنظیم جلسات
  • مسلط به تنظیم قراردادهای فروش
  • توانایی مراوده با واحدهای داخلی شرکت جهت انتقال نظرات مشتری
  • مسلط به روشهای گردآوری داده های بازار و روشهای تحلیل داده های رقبا
  • توانایی انجام کار گروهی
  • فن بیان و سرعت عمل در انجام امور مربوطه