درگاه مجوزهای کسب و کار

6 اردیبهشت 1401

درگاه مجوزهای کسب و کار

درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و‌ کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه ، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور محسوب می‌شود.

درگاه مجوزهای کسب‌و‌کار

درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار ( mojavez.ir ) متشکل از 5 سامانه است که آرین نوین 4 سامانه آن را مبتنی بر سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) آرین نوین پیاده سازی نموده است. این 4 سامانه عبارت است از:

• سامانه نما: پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور

• سامانه دادور: دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

• سامانه یاور: میز مشاوره کسب و کار

• سامانه بیزچت: فروم اطلاع رسانی دستگاه های مختلف در خصوص مجوزها و استعلامات

نمی‌دانید BPMS چیست؟ ” این مقاله را بخوانید
درگاه مجوزهای کسب و کار

درگاه مجوز‌های کسب‌و‌کار چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

  1. شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها

  2. معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب وکار

  3. سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها

  4. ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز

  5. پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه.

مجوز کسب‌و‌کار چیست؟

هر نوع اجازه یا مدرک الکترونیکی یا غیرالکترونیکی که به موجب آن، صادرکننده قانونی مجوز، حق شروع و توسعه کسب وکار خاصی را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به رسمیت می­شناسد. در مجوز کسب وکار، درج هویت صادرکننده مجوز، هویت صاحب مجوز و ماهیت کسب وکار الزامی است اما ذکر دوره اعتبار، مکان و شرایط صدور مجوز الزامی نیست.

درگاه ملی مجوز های کسب و کار تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادر کننده همه مجوز های کسب و کار ها در کشور بستری اینترنتی است که برای همه کسب و کار های موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوز های پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. آرین نوین رایانه مجری انحصاری پیاده سازی درگاه ملی مجوز های کسب و کار شرکت است. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.