یک سوم از وقت هر روز ما برای شغلی که مشغول آن هستیم صرف می شود، بنابراین مهم است حرفه و محیطی را برای کار برگزینیم که مناسب و دلخواه ما باشد. شغلی که آن را زندگی کنیم و هر روز صبح با اشتیاق در محل کارمان حاضر شویم و در کنار همکاران متخصص خود، فعالانه برای رشد خود و مجموعه، به فعالیت بپردازیم.

اگر شما در حرفه خود پویا و پر از اشتیاق یادگیری و پیشرفت هستید، فرصت همکاری با آرین نوین را دارید تا در فضای کاری حرفه ای، گام های رشد و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی نمایید. همکاری با افراد خلاق، متعهد و با انگيزه مهمترين سرمايه برای ماست.

در آرین نوین در چه زمینه هایی فرصت همکاری وجود دارد؟

در زمینه های شغلی عنوان شده در این صفحه، فرصت همکاری برای شما امکان پذیر است. کافی است فرم درخواست همکاری را در زمینه شغلی موردنظر تکمیل نمایید تا بزودی با شما تماس بگیریم.

مسیر همکاری

  • تکمیل و ارسال فرم درخواست همکاری
  • مصاحبه
  • ارائه منابع مطالعاتی برای آشنایی بیشتر با زمینه همکاری
  • ۲ هفته کاربینی
  • ۱ ماه همکاری آزمایشی(با حقوق و بیمه)
  • و شروع همکاری جدی