نرم افزار BPMS آرین نوین

24 بهمن 1400

نرم افزار BPMS آرین نوین

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ آرﯾﻦ BPMS

سیستم های مدیریت فرآیندی کسب و کار ، افق جدیدی در مدیریت سازمانی ایجاد کرده است. BPMS به نیازمندی هایی از کاربر پاسخ می دهد که پیشتر با زیر سیستم های گسسته ، درگیر یک چرخه هرزگرد استفاده از نرم افزارهای متعدد برای رفع نیازهای واحد بود .به گونه ای که دسترسی به اطلاعات مختلف در سازمان و حتی در یک بستر اجرایی واحد مستلزم استقرار نرم افزارهای مختلف و در نتیجه آشنایی با محیط های کاربری مختلف بود بنابراین تمرکز داده ها و دسترسی به اطلاعات جامع سازمانی در محیط واحد حلقه گمشده مدیریت سازمان و طرح ریزی تصمیمات کلان بود این مجموعه قدرتمند مجهز به یک ابزار گرافیکی و ساده بوده ،که  قادر به ارائه جریان کار سازمان شما در قالب فرآیندهای الکترونیکی و قابل مدیریت با صرف زمان و هزینه بسیار اندک است لذا هرگز با پیچیدگی های فنی ، برنامه نویسی و ساز و کارهای پیچیده مهندسی  نرم افزار سرکار نخواهید داشت و شخصیت روال کاری سازمان خود را ترسیم و سیستم مورد نظرتان را می سازید.

ابزارهای مدیریتی آرین نوین

با استفاده از اين ابزارها ( داشبورد مدیریتی ، گزارش ساز ، فرم ساز و فرایند ساز ) مديران سازمان مي توانند به سادگي در يک محيط زيبا و ساده، بر شاخصهاي عملکردي سازمان، بخش و يا واحد خود نظارت کامل و به روز داشته باشند. همچنين ساخت انواع فرم ها وگزارش های تحت وب را براحتی و بدون نیاز به دانش و تکنیک برنامه نویسی برای همگان امکان پذیر می نماید. بعلاوه، استفاده کنندگان اصلي سیستم ها زمان زيادي از روز را خارج از محل کارشان مي باشند، اين امکان برايشان مهيا می باشد که از راه دور به اطلاعات مور نظرشان دسترسي داشته باشند. در راستای خدمات دولت الکترونیکی تمامی ادارات، نهادها، سازمان های دولتی و خصوصی، بیمارستان ها، دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی که نیاز به الکترونیکی کردن فرآیندهای خود دارند می توانند از این ابزارها استفاده نمایند.

آیا تمایل دارید که جلسه دمو رایگان با شما تنظیم کنیم؟


تنظیم جلسه

26% نوآوری و ابداعات

46% افزایش بهره وری

46% کاهش هزینه های اجرایی

45% بهبود کیفیت محصولات یا سرویس ها

داشبورد مدیریتی

معمولاً از مجموعه‌ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد که اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه ، نمایش می دهد داشبورد هنگامی که درست طراحی شده باشد میتواند ابزاری  قدرتمند و منحصر به فرد برای نظارت بر عملکرد سازمان در یک نگاه باشد . اطلاعات مربوط به زمان گذشته و حال  را گردآوری کرده و امکان پیش بینی آینده را فراهم می سازد و  اطلاعات مورد نیاز مدیران را در هر زمان و هر مکان در اختیار آنها قرار میدهند لذا دسترسی اطلاعات کسب و کار را  آسا ن نموده و بهترین راه برای بدست آوردن بینش دقیق نسبت به عملیات  و عملکرد سازمان ایجاد می کند با استفاده از داشبورد ، مدیران و مدیران ارشد سازمانها می‌توانند به سادگی در محیط پویا و ساده و شاخص های عملکردی سازمان و واحد خود نظارت کامل و  به روز داشته باشند .  با داشبورد رخدادهای سازمان را در کمترین زمان می‌توان  نظارت و بر اساس آن تصمیمات موثری اتخاذ کرد اما بررسی کردن  گزارش های سنتی به زمان بیشتری نیاز دارد

مشخصات عمومی و فنی

  • پياده سازي شده با استفاده از تکنولوژي .NET و به صورت کاملا ماژولار و Object-Oriented
  •  قابل اجرا برروي کليه نسخه هاي سيستم عامل ويندوز شامل Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008        و …
  •  امکان اتصال به  پایگاه داده های مختلف
  •  قابلیت استفاده از هر یک از سیستم ها در نرم افزار های دیگر به صورت ابزاری مجزا

بخش های مختلف BPMS آرین

داشـبورد سـاز: شامل یک واسط کاربرى و مجموعـه‌اى از ماژول‌هاى گرافیکى است که با پیوسـتن به منابع متنـوع، رخدادهاى سازمانى را بـه صـورت یکپارچه، در یـک صفحه بـراى مدیـران و سـایر ذینفعـان بـه نمایـش در مى‌آورد.

فرآینـد سـاز : ایـن ابـزار، امکانـات طراحـى و مدیریـت اجرای فرآیندهـاى سـازمانى را بـر پایه اسـتاندارد جهانى BPMN2، در اختیار مدیران قرار مى‌دهد.

فـرم سـاز : ابزارى تعامـل‌گـرا کـه امکانـات متعـددى فراتـر از سـاخت فرم‌هـاى سـاده بـه کاربـران ارائـه مـى‌دهـد.

گـزارش سـاز : ابزاری کـه بـا اتصال بـه منبـع داده و تبدیل داده‌ها بــه جداول آماری، نظارت و پایش فرآیندها را برای مدیران امکان‌پذیر می سازد که منجر به افزایش سرعت و دقت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی می‌شود.

سیستم‌های BPMS آرین، منطبق با آخرین استانداردهای جهانی و با توجه به نیازهای هر سازمان و با کاربری آسان، طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. سازمان‌ها با استقرار BPMS آرین، بدون مواجه شدن با پیچیدگى‌هاى برنامه‌ نویسى و ساز و کارهاى مهندسى نرم افزار، خود روال کارى سازمان را ترسیم و سیستم مورد نظرشان را می‌سازند.