چرا آرین؟

چرا آرین؟

شرکت دانش بنیان آرین نوین در مرداد ماه سال 1380 و با هدف حضور در زمینه نرم افزار و فناوری اطلاعات کشور تاسیس شد. از همان شروع فعالیت آرین نوین ، تمرکز ما بر کمک به اتوماسیون چرخه اطلاعات و در بعد گسترده تر مدرن سازی بستر فناوری اطلاعات برای سازمان های مخاطب بود و در همین راستا نیز بنا به نیاز روز شرکت ها و سازمانها اقدام به طراحی و ارائه نرم افزار های مختلفی نمودیم.