کارشناس کنترل پروژه

12 تیر 1401

پیش نیاز :

  • همکاری به صورت تمام وقت
  • آشنایی کافی با اصول مدیریت پروژه و مفاهیم پروژه های نرم افزاری
  • آشنایی با اصول مستندسازی و مهارتهای نامه نگاری
  • توانایی مدیریت زمان، ریسک و ارائه راهکار در شرایط بحران
  • توانایی تنظیم کلیه گزارشات مربوط به کنترل پروژه
  • توانایی ارتباط موثر با ذینفعان و هماهنگی های لازم در پیشبرد پروژه
  • آشنایی با متدلوژیهای مدیریت پروژه به ویژه متدهای چابک