دسته‌بندی نشده

کاربرد تصویر سازی داده ها

کاربرد تصویر سازی داده ها چیست؟

 کاربرد تصویر سازی داده  برای شرکت هایی که برای جمع آوری علم داده و به تصویر کشیدن آنها فکر می کنند و می خواهند آن را عملی کنند دارای اهمیت می باشد.  تصویر سازی علم داده  برای تصور کردن میزان اهمیت و کاربرد هوش تجاری شاید این جمله برای تان کافی باشد:  یک تصویر بهتر …

کاربرد تصویر سازی داده ها چیست؟ ادامه »

علم داده و هوش تجاری

جادوی علم داده و هوش تجاری برای کسب و کار ها

هوش تجاری مدتی ست که سر زبان ها افتاده و در محافل کسب‌وکارها بسیار شنیده می شود. اینکه می گوییم سر زبان ها افتاده بی ربط با جادوی آن نیست و قرار است در این مطلب به کسانی که فکر می کنند نیاز به این ابزار ندارند و یا کار با آن سخت است دو …

جادوی علم داده و هوش تجاری برای کسب و کار ها ادامه »