سامانه اجازه پرداخت پیمانکاران

شرکت‌های گاز از جمله شرکت‌هایی هستند که با پیمانکاران مختلفی همکاری دارند، بنابراین فرآیند اجازه پرداخت پیمانکاران از فرآیندهایی است که در این شرکت‌ها مورد انجام است. سامانه اجازه پرداخت پیمانکاران آرین نوین مبتنی بر BPMS است که از ابتدا تا پابان فرآیند به طور یکپارچه، الکترونیکی نموده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.