تخلفات اداری کارکنان

6 اردیبهشت 1401

تخلفات اداری کارکنان

تخلفات اداری کارکنان در چند سال اخیر وارد ادبیات ساختار سازمان ها و دستگاه های دولتی شده است. با توجه به ماهیت آن که جلوگیری و مقابله با تخلفات اداری کارکنان است، بنابراین شفافیت فرآیندهای این واحد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سامانه تخلفات اداری کارکنان براساس سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) آرین نوین طراحی و پیاده سازی شده است که امکانات متعدد آن، تمامی نیازهای این واحد را پوشش می دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.