سامانه جامع مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان استاندارد

22 خرداد 1403

 معرفی سامانه تدوین استانداردهای بین‌المللی 

دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی، از سال 1392 به عنوان دفتری مستقل در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز نموده است. این دفتر با هدف تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران و ساماندهی مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای استانداردسازی ایفا می‌کند.

 سامانه تدوین استانداردهای بین‌المللی 

با توجه به اهمیت و پیچیدگی فرآیندهای مرتبط با تدوین استانداردهای بین‌المللی، شرکت آرین نوین سامانه‌ای را طراحی و پیاده‌سازی کرده است که به الکترونیکی نمودن این فرآیندها کمک می‌کند. این سامانه به منظور تحقق اهداف مهم دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی ایجاد شده و دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌های متعددی است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

 اهداف و ویژگی‌های سامانه تدوین استانداردهای بین‌المللی

  •  تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران

یکی از اهداف اصلی سامانه، تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت فعال در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای استانداردسازی است. با استفاده از این سامانه، امکان پیگیری و مشارکت مؤثر در فرآیندهای تدوین استانداردهای بین‌المللی فراهم می‌شود که منجر به حفظ و ارتقاء منافع ملی می‌گردد.

  •  ساماندهی مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی

سامانه تدوین استانداردهای بین‌المللی شرکت آرین نوین، به ساماندهی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی کمک می‌کند. این ساماندهی شامل تشکیل و نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های فنی متناظر سازمان‌های بین‌المللی ISO، IEC، CODEX و OIML و سازمان‌های منطقه‌ای SMIIC و RISCAM می‌باشد.

  •  مدیریت کمیته‌های فنی متناظر

یکی از قابلیت‌های کلیدی سامانه، مدیریت کمیته‌های فنی متناظر است. این کمیته‌ها نقش حیاتی در تدوین و بازنگری استانداردهای بین‌المللی دارند و سامانه با ارائه ابزارهای مدیریتی و نظارتی، به بهبود کارایی و هماهنگی بین اعضای کمیته‌ها کمک می‌کند.

  •  پیگیری و مشارکت فعال در فعالیت‌های استانداردسازی

سامانه با ارائه ابزارهای پیگیری و گزارش‌دهی، به کاربران این امکان را می‌دهد تا به صورت مستمر و فعال در فعالیت‌های استانداردسازی مشارکت داشته باشند. این ابزارها شامل داشبوردهای مدیریتی، گزارشات جامع و ابزارهای ارتباطی می‌باشد که به تسهیل و تسریع فرآیندهای استانداردسازی کمک می‌کند.

 

مزایای استفاده از سامانه تدوین استانداردهای بین‌المللی

افزایش شفافیت و پاسخگویی: سامانه با ارائه گزارشات جامع و دقیق، شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای تدوین استانداردهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
بهبود هماهنگی و همکاری: با استفاده از ابزارهای مدیریتی و نظارتی سامانه، هماهنگی و همکاری بین اعضای کمیته‌های فنی و دیگر ذینفعان بهبود می‌یابد.
کاهش زمان و هزینه‌ها: الکترونیکی نمودن فرآیندها و استفاده از ابزارهای خودکار، منجر به کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با تدوین استانداردهای بین‌المللی می‌شود.
تقویت مشارکت ملی و بین‌المللی: سامانه با تسهیل مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به تقویت حضور و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در این عرصه کمک می‌کند.

 نتیجه‌گیری

سامانه تدوین استانداردهای بین‌المللی شرکت آرین نوین، به عنوان یک ابزار نوین و کارآمد، نقش مهمی در الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با تدوین استانداردهای بین‌المللی ایفا می‌کند. این سامانه با ارائه امکانات و قابلیت‌های متعدد، به تحقق اهداف دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی کمک کرده و به بهبود کارایی و اثربخشی این فرآیندها یاری می‌رساند. بهره‌گیری از چنین سامانه‌ای، گامی مؤثر در جهت تقویت منافع ملی و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه استانداردسازی بین‌المللی خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.