پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری خارجی

6 اردیبهشت 1401

پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری خارجی

پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی سامانه ای ملی است که مبتنی بر BPMS آرین نوین پیاده سازی شده است. این سامانه موانع و فرآیندهای پیچیده موجود را برطرف ساخته و جذب سرمایه را از سرمایه گذاران خارجی تسهیل می بخشد. سرمایه گذاران خارجی اعم از سرمایه گذاران ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران، تحت این سامانه فرصت های سرمایه گذاری موجود در کشور را  مشاهده نموده و اقدام به دریافت خدمات و مجوزهای موردنیاز می نمایند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.